KIPA AUKCJA START - KIPA.be QUALITY PIGEONS

Suchen
Idź do spisu treści

Menu główne

KIPA AUKCJA START


Welcome - Zapraszamy
INFORMACJA (klik)

http://aukcja.kipa.be/


Witam chcielibyśmy zaprosić państwa na nowo otwartą stronę aukcyjną.
Na stronie tej będą wystawiane na licytacje gołębie z najwyższej półki
-gołębie jakie sami chcielibyśmy kupić.
Dane do rejestracji muszą być oczywiście prawdziwe
- każde konto będzie weryfikowane przez administratora,
w razie oszustwa konto zostanie dożywotnio zablokowane!Hi we would like to invite you to the newly opened auction site.
On this page you will be exposed to auctions pigeons from the top shelf - pigeons that we would like to buy.
  
The registration must be true, of course - each account will be verified by an administrator
in the event of fraud account will be locked for life!


你好,我们想邀请您到新开的拍卖网站。
在此页面中,您将接触到拍卖鸽子从最上面的架子 - 我们想购买的鸽子。

登记必须是真实的,当然 - 每个帐户将验证管理员帐户的欺诈事件将被锁定生活 !
 
 
counter.de
free counters
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego