Programming - KIPA.be QUALITY PIGEONS

Suchen
Idź do spisu treści

Menu główne

Programming

News - Actual

Kipa.be poszukuje programistów

Programista (PHP)

Twoje zadania:

Rozwój i utrzymanie istniejących projektów.

wymagania:
- Dobra znajomość PHP/MySQL- (bezpieczeństwo zorientowany, czysty styl programowania)
- Znajomość CSS / HTML / XML / JavaScript / DHTML
- Dobra znajomość Photoshopa
- Znajomość Flash ActionScript
- Script


Kipa.be seeks programmers

Programmer (PHP)

Your tasks:

Development and maintenance of existing projects.

requirements:
- Good knowledge PHP/MySQL- (safety-oriented, clean programming style)
- Good knowledge of CMS, shop systems (Typo3, OSCommerce ...)
- Experience in OOP
- Sense of modern creative screen design
- Knowledge of CSS / HTML / XML / JavaScript / DHTML
- Good knowledge of Photoshop
- Knowledge of Flash ActionScript including desirable
- Typo Script knowledge desirable
Kipa.be sucht Programmierer

Programmierer (PHP)

Ihre Aufgaben:

Weiterentwicklung und Wartung von bestehenden Projekten.

Anforderungen:
- gute PHP/MySQL- Kenntnisse (Sicherheitsorientierter, sauberer Programmierstil)
- gute Kenntnisse von CMS, Shopsystemen (Typo3, OSCommerce ...)
- Erfahrung in OOP
- Gespür für modernes kreatives Screen-Design
- Kenntnisse CSS / HTML / XML / JavaScript / DHTML
- gute Kenntnisse in Photoshop
- Kenntnisse Flash inkl. ActionScript wünschenswert
- Kenntnisse Typo Script wünschenswert

 
 
counter.de
free counters
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego